7-4.3 § 7-4 fjerde ledd annet punktum – Forskriftshjemmel

Med hjemmel i forskriftsfullmakten i lovens § 7-4 fjerde ledd, er det i FMVA § 7-4-1 fastsatt utfyllende bestemmelser, jf. omtale ovenfor.