4-12.2 § 4-12 første ledd – Beregningsgrunnlaget er vederlaget

Ved kjøp av fjernleverbare tjenester utenfor merverdiavgiftsområdet skal merverdiavgiften beregnes av vederlaget for tjenesten. Det vises for øvrig til de alminnelige regler om grunnlaget for beregning av merverdiavgift ved omsetning av tjenester i §§ 4-1 til 4-4.