23.20 § 19 Straff (opphevet)

Bestemmelsen regulerte straff ved overtredelse av loven eller forskrifter gitt i medhold av loven. Fra 1. januar 2017 er dette regulert i skatteforvaltningsloven kap. 14 og straffeloven §§ 378-380.