6-29 § 6-29. Formidlingstjenester

(1) Formidling av persontransport er fritatt for merverdiavgift dersom transporten skjer utenfor merverdiavgiftsområdet eller direkte til eller fra steder utenfor merverdiavgiftsområdet.

(2) Formidling av følgende tjenester er fritatt for merverdiavgift dersom tjenestene leveres utenfor merverdiavgiftsområdet:

  • tjenester som nevnt i § 3-11 annet ledd bokstav a
  • serveringstjenester
  • utleie av transportmidler
  • adgang til utstillinger i museer og gallerier
  • adgang til fornøyelsesparker og opplevelsessentre
  • rett til å overvære idrettsarrangementer

(3) Omsetning av meglertjenester til norske redere eller oppdragsgivere knyttet til fartøy som umiddelbart skal brukes i utenriks fart eller i petroleumsvirksomhet til havs, er fritatt for merverdiavgift. Det samme gjelder slike tjenester knyttet til plattformer som nevnt i § 6-11.