3-24 § 3-24. Motorkjøretøy

Det skal beregnes merverdiavgift når en bilforhandler registrerer et kjøretøy på eget navn i motorvognregisteret selv om kjøretøyet ikke tas i bruk. Dette gjelder likevel ikke dersom kjøretøyet

  • tas i bruk som utleiekjøretøy i yrkesmessig utleievirksomhet
  • tas i bruk som middel til å transportere personer mot vederlag i persontransportvirksomhet
  • ikke er et personkjøretøy og tas i bruk som driftsmiddel i virksomheten