6-35.2 Forskriftsfullmakten § 6-35

Bestemmelsene i FMVA kapittel 6 som gjelder registrerings- og dokumentasjonsplikt, er gitt med hjemmel i mval. § 6-35. Bakgrunnen for en felles fullmaktsbestemmelse i § 6-35 er at svært mange paragrafer i lovens kapittel 6 har behov for en slik bestemmelse. For å unngå for mange gjentakelser og en oppsvulming av lovteksten, har en valgt en forskriftshjemmel for hele kapitlet. De ulike registrerings- og dokumentasjonsbestemmelsene er plassert der de materielt sett hører hjemme, for eksempel er registrerings- og dokumentasjonsplikten for transporttjenester, § 6-28, plassert i FMVA § 6-28-3. Forskriftsbestemmelsen i § 6-35 var tidligere § 6-34, men plasseringen ble endret med virkning fra 1. januar 2012.

FMVA § 6-35-1 inneholder generelle bestemmelser om oppbevaringsplikt mv. til FMVA kapittel 6.