8-3.6 § 8-3 første ledd bokstav e – Representasjon

Fradragsretten er avskåret når varer og tjenester anskaffes til representasjon. Bestemmelsen omfatter alle utgifter i forbindelse med representasjon både overfor kunder og ansatte og gjelder dermed for eksempel julebord, jubileer mv.