9-9.2 Forskriftsfullmakt

Bakgrunnen for en felles fullmaktsbestemmelse i § 9-9 er at mange paragrafer i lovens kapittel 9 har behov for en forskriftsfullmakt som nevnt. For å unngå for mange gjentakelser og en oppsvulming av lovteksten, er det i § 9-9 tatt inn en slik fullmakt knyttet til hele kapittel 9. Forskriftsbestemmelsene er omtalt der de materielt sett hører hjemme.