Coronavirus - important information from the Tax Administration

4-11.5 4-11.5 § 4-11 fjerde ledd – Gjeninnførsel av varer etter foredling, bearbeiding eller reparasjon

Ved gjeninnførsel av varer som er bearbeidet eller reparert i utlandet, er varen i utgangspunktet merverdiavgiftspliktig. Spesialregelen i fjerde ledd fastsetter at beregningsgrunnlaget skal være omkostningene ved arbeidet samt omkostningene ved forsendelsen fram og tilbake. En tilsvarende bestemmelse finnes i tolloven § 7-4 første ledd bokstav a. Ser man bort fra eventuelle utskiftninger eller inkorporeringer av nye deler, er beregningsgrunnlaget først og fremst basert på omkostninger ved utførte tjenester. Dette avspeiler at det i disse tilfellene i realiteten er tale om innførsel av tjenester selv om det er innførselen av varen som utløser avgiftsplikt.

Henvisningen til tolloven § 7-4 første ledd bokstav c i annet punktum innebærer at beregningsgrunnlaget skal settes til null dersom det ikke er betalt noe vederlag for reparasjonen av varene i utlandet. Dette vil for eksempel gjelde når det er utført en garantireparasjon utenfor merverdiavgiftsområdet etter reklamasjon overfor en utenlandsk selger. Dette betyr at dersom bearbeiding eller reparasjon er utført uten vederlag, skal beregningsgrunnlaget settes til null.