Coronavirus - important information from the Tax Administration

Merverdiavgiftsloven kapittel 12. Omgåelsesregler mv.