Coronavirus - important information from the Tax Administration

6-1 § 6-1. Aviser

Omsetning av aviser som er trykket på papir og som utkommer regelmessig med minst ett nummer ukentlig, er fritatt for merverdiavgift.