23.16 § 15 Renter (opphevet)

Bestemmelsen regulerte renteberegningen for situasjonene med utbetaling av og tilbakebetaling av utbetalt kompensasjon. Fra 1. januar 2017 er dette regulert i skattebetalingsloven kap. 11.