6-3.2 Generelt om fritaket for tidsskrifter

Fritaket er – som for aviser og bøker – begrunnet med at det ble ansett for uheldig å avgiftsbelegge det trykte ord i et så lite språksamfunn som det norske.

Etter bestemmelsens første ledd skal det ikke betales avgift av omsetning av tidsskrifter som hovedsakelig (minst 80 %) omsettes til faste abonnenter eller hovedsakelig deles ut til foreningsmedlemmer. Tidsskrifter med overveiende politisk, litterært eller religiøst innhold er fritatt etter paragrafens annet ledd.

Utgivere av tidsskrifter plikter å la seg registrere i Merverdiavgiftsregisteret og har fradragsrett for inngående avgift.

AnnonserOgså ved omsetning av avgiftsfrie tidsskrifter må det betales avgift ved omsetning av tjenester som gjelder tidsskriftsannonser.

Siste omsetningsleddFritaket gjelder kun i siste omsetningsledd.