6-3.7 Eldre årganger og enkelthefter

Etter forskriftens § 6-3-6 er omsetning av eldre årganger og enkelthefter av et ellers avgiftsfritt abonnementstidsskrift, fritatt for merverdiavgift dersom omsetningen hovedsakelig skjer til abonnenter og til opprinnelig pris. Dette er et tidligere § 70-fritak som er blitt formalisert6