This page is not available in english. Most of our content is currently under revision and will be translated. The area Rettskilder is available in Norwegian only.

Håndbok

Merverdiavgiftshåndboken

  • Published:

14. utgave 2018. Boken tar sikte på å gi en omtale av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven, med særlig vekt på avgiftsmyndighetenes praksis.

Dette er den fjortende utgaven av Merverdiavgiftshåndboken. Boken tar sikte på å gi en omtale av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven, med særlig vekt på avgiftsmyndighetenes praksis. Opplegget og teksten baserer seg i det vesentlige på stoffet i forrige utgave. Boken er oppdatert med lovendringer, rettsavgjørelser og ny
praksis.

Målgruppen for håndboken er i første rekke de sentrale og regionale avgiftsmyndigheter. Boken er ment som et bidrag til å forenkle arbeidet og til å oppnå en riktig og ensartet praksis i avgiftsforvaltningen. Når boken utgis for et videre publikum, er det fordi vi håper at stoffet kan ha interesse også utenfor etaten.

Denne utgaven av Merverdiavgiftshåndboken er utarbeidet av Skattedirektoratet, med bistand fra Skatt vest og Skatt Midt-Norge.

Merverdiavgiftsloven ble endret fra 1. januar 2017 som følge av Skatteforvaltningsloven, og flere bestemmelser er opphevet, og reglene er hovedsakelig flyttet til Skatteforvaltningsloven. Vi viser til Skatteforvaltningshåndboken for mer informasjon.

Det er ønskelig med tilbakemeldinger fra brukerne på bokens form
og innhold. Henvendelser kan rettes til Skattedirektoratet. E-post kan
sendes til [email protected].

Last ned håndboken:

footer/desktop/standard