4-1 § 4-1. Hovedregel

(1) Ved omsetning av varer og tjenester er beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften vederlaget, herunder tilskudd som utgjør en del av prisen på varen eller tjenesten. Selve merverdiavgiften regnes ikke med i beregningsgrunnlaget.

(2) Som en del av vederlaget anses blant annet ikke

  • godtgjørelse for utlegg pådratt i kjøpers navn og for kjøpers regning
  • lovbestemt inkasso- og purregebyr
  • forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven