6-36.2 Generelt

Merverdiavgiftsloven § 6-36 er en videreføring av merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd, den del som ga departementet hjemmel til å treffe enkeltvedtak om fritak for merverdiavgift. Bakgrunnen for bestemmelsen er at merverdiavgiftsloven kapittel 16 til 21 ble opphevet i forbindelse med den nye skatteforvaltningsloven som trådte i kraft 1. januar 2017. Merverdiavgiftsloven § 6-36 trådte i kraft fra samme tidspunkt. Historikken bak dispensasjonsadgangen og tidligere praktisering er omtalt i M-3-31.

Finansdepartementet har 23. desember 2016 delegert myndigheten til å treffe enkeltvedtak etter bestemmelsen til Skattedirektoratet. Skattedirektoratet har 25. september 2017 videredelegert sin kompetanse etter merverdiavgiftsloven § 6-36 til skattekontorene.

Fritak som er gitt med hjemmel i § 19-3 gjelder fortsatt, selv om bestemmelsen er opphevet.