3-12.5 § 3-12 tredje ledd – Begrenset kiosksalg og servering

Bestemmelsens tredje ledd unntar organisasjonene mv. for avgiftsplikt av nærmere begrenset omsetning fra kiosk og omsetning av tjenester i form av serveringsvirksomhet. Det er også her et vilkår at det benyttes ulønnet arbeidskraft. Unntaket er dessuten begrenset til omsetning som skjer under arrangementer eller treningsaktivitet og omsetningen må hovedsakelig (minst 80 %) skje til deltakere eller tilskuere under arrangementene eller treningene. Det vises til FMVA § 3-12-6. Kiosksalget kan i tillegg til typiske kioskvarer omfatte varer tilberedt av organisasjonens medlemmer som for eksempel vafler, boller, kaker, saft, kaffe og lignende. Unntaket gjelder selv om organisasjonen også har avgiftspliktig omsetning av kioskvarer, for eksempel fra en kiosk med ordinær åpningstid og leiet arbeidskraft. Organisasjonen må da regnskapsføre alle anskaffelser av kioskvarer i regnskapet for den avgiftspliktige kioskvirksomheten. Dette innebærer at inngående avgift skal fradragsføres for alle kioskvarene. Det vises til merverdiavgiftsloven § 8-5. Etter vanlige regler skulle uttaket av salgsvarer til den avgiftsunntatte kiosken blitt belastet med tilsvarende merverdiavgift som ved omsetning fra den avgiftspliktige kioskvirksomheten. Det fremgår imidlertid av FMVA § 4-9-4 at avgiftsgrunnlaget i disse tilfellene kan settes lik innkjøpspris. På den måten blir avgiftsbelastningen på varene til den unntatte kioskvirksomheten den samme som om organisasjonen ikke hadde drevet ordinær kioskvirksomhet i tillegg. Tilsvarende vilkår gjelder for serveringsvirksomhet. Det vises til FMVA § 3-12-7. I tillegg til de vilkår som gjelder for at kioskvirksomhet omfattes av unntaket, er det et krav at serveringsvirksomheten skjer uten skjenkeløyve.