Coronavirus - important information from the Tax Administration

12-1 § 12-1. Omgåelse

Skatteloven § 13-2 får tilsvarende anvendelse for merverdiavgift.