3-29.3 § 3-29 annet ledd - Tidfesting

Bestemmelsens annet ledd presiserer at tollavgiftsloven § 2-2 om tidfesting gjelder tilsvarende for beregning av merverdiavgift ved innførsel.