3-15.2 Seremonielle tjenester i tilknytning til begravelser og bisettelser

Bestemmelsen tar først og fremst sikte på omsetning fra begravelsesbyråer, men også andre leverandører av begravelsestjenester er omfattet. Unntaket innebærer at ulike formidlingsoppdrag knyttet til seremonien i kapellet eller kirken, som for eksempel å sørge for prest eller annen forretter, musikk mv. er unntatt avgiftsplikt. Det samme gjelder tjenester som kremasjon, stell, nedlegging og bæring av avdøde og tjenester knyttet til utstedelse av papirer og dokumenter vedrørende dødsfallet. Videre er transporttjenester av pårørende eller formidling av slike tjenester omfattet av unntaket. Slike transportoppdrag i nær tilknytning til begravelse og bisettelser anses i denne sammenheng som en seremoniell tjeneste. Begravelsesbyråers omsetning av tjenester som gjelder transport av avdøde og pakking og forsendelse av urner etter bisettelser er fritatt etter § 6-16. Det vises til M-6-16.2.

Unntaket gjelder kun tjenesteytelser. Det skal derfor beregnes avgift ved omsetning av alle varer, som for eksempel kister, urner, emballasje for urner, tepper, svøp, gravmonumenter, og takke- og innbydelseskort. Videre skal det beregnes avgift ved omsetning av tjenester som gjelder vare eller fast eiendom, som for eksempel graving av graver, stell og vedlikehold av graver, inskripsjon på gravmonumenter, kister og urner samt pynting i kirke og kapell.