8-8.6 § 8-8 fjerde ledd – Forskriftshjemmel

Bestemmelsen gir departementet fullmakt til å fastsette forskrift til utfylling og gjennomføring av lovbestemmelsen i § 8-8. Slik forskrift ble fastsatt 16. desember 2010, med ikrafttredelse 1. januar 2011. Det er definert i forskriften § 8-8-1 hva som menes med betaling via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling.