Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

1-3.8 § 1-3 første ledd bokstav g – Unntak fra loven

Bokstav g definerer begrepet unntak fra merverdiavgiftsloven.

«Unntak» foreligger der omsetningen eller uttaket ikke er omfattet av loven. Dette innebærer at de som utelukkende har slik omsetning eller uttak ikke har registreringsplikt i Merverdiavgiftsregisteret, og at de ikke skal beregne utgående merverdiavgift. Virksomhet med slik omsetning har heller ikke fradragsrett for inngående avgift.

Av bokstav g fremgår det at §§ 16-1 og 16-6 også gjelder for næringsdrivende med unntatt omsetning. § 16-1 om kontrollopplysninger og § 16-6 om kontroll hos den opplysningspliktige kan være aktuelle også for disse.

Lovens kapittel 16 er opphevet og videreført i skatteforvaltningslovens kapittel 10. Det er ved en feil foreløpig ikke gjort endring i mval §1-3 første ledd bokstav g. Det vil bli foretatt en lovendring her.

Merverdiavgiftslovens unntaksbestemmelser er regulert i lovens kapittel 3.