Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Merverdiavgiftsloven kapittel 12. Omgåelsesregler mv.