Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

15-1.2 Generelt om § 15-1

Deler av § 15-1 ble opphevet ved lov 27. mai 2016 nr. 14 med virkning fra 1. januar 2017. Dette gjelder bestemmelsene om hva som skal tas med i skattemeldingen for merverdiavgift (mva-meldingen), innleveringsplikt selv om omsetning og uttak er under beløpsgrensen i § 2-1 første til tredje ledd samt bestemmelsen om aktsomhetsplikt. Bakgrunnen for opphevelsen er at forvaltningsreglene på skatteetatens område er samlet i lov om skatteforvaltning 27. mai 2016 nr. 14. Bestemmelsene som er opphevet er flyttet til skatteforvaltningsloven §§ 8-1 og 8-3.