15-1.2 Generelt om § 15-1

Deler av § 15-1 ble opphevet ved ikrafttredelsen av ny lov om skatteforvaltning 27. mai 2016 nr. 14 med virkning fra 1. januar 2017. Dette gjelder bl.a. bestemmelsene om innholdet i skattemeldingen for merverdiavgift (mva-meldingen), innleveringsplikt selv om omsetning og uttak er under beløpsgrensen i § 2-1 første til tredje ledd samt bestemmelsen om avgiftssubjektet sin aktsomhetsplikt. Bakgrunnen for opphevelsen er at forvaltningsreglene på Skatteetatens område er samlet i skatteforvaltningsloven. Bestemmelsene som er opphevet er inntatt i skatteforvaltningsloven §§  8-1 og 8-3.