3-12.2 Innledning

Hvilke subjekter som anses som veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner, omtales nærmere i M-2-1.6.

Begrunnelsen for unntakene er å skjerme institusjonene og organisasjonene for avgiftsplikt på omsetning som tar sikte på å skaffe inntekter til deres ulike ideelle virksomheter. Unntakene er i hovedsak begrenset til omsetning som i omfang og type skiller seg fra omsetning fra ordinær næringsdrift. For å unngå en svekkelse av merverdiavgiften som en generell forbruksavgift, og unngå konkurransevridninger i disfavør av andre næringsdrivende, har det vært nødvendig å sette relativt strenge vilkår for at unntakene kommer til anvendelse.

Brosjyre  Det er gitt en samlet fremstilling av avgiftsforholdene for veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner i Skattedirektoratets brosjyre.