23.15 § 14 Omgjøring (opphevet)

Bestemmelsen regulerte skattemyndighetenes adgang til å kreve tilbakebetalt uriktig utbetalt kompensasjon. Fra 1. januar 2017 er dette regulert i skatteforvaltningsloven §§ 12-1 og 12-6.