3-6 § 3-6. Finansielle tjenester

Omsetning og formidling av finansielle tjenester er unntatt fra loven, herunder

  • omsetning av forsikringstjenester
  • omsetning av finansieringstjenester, likevel ikke finansiell leasing
  • utføring av betalingsoppdrag
  • omsetning av gyldige betalingsmidler
  • omsetning av finansielle instrumenter og lignende
  • forvaltning av verdipapirfond
  • forvaltning av investeringsselskap