10-1.6 § 10-1 fjerde ledd – Varer og tjenester for omsetning

Det følger av merverdiavgiftsloven § 10-1 fjerde ledd at inngående merverdiavgift ikke refunderes for varer og tjenester som anskaffes eller innføres til merverdiavgiftsområdet og deretter omsettes her. Det samme gjelder merverdiavgift for varer som innføres for å leveres til kjøper her i landet.