6-32.5 § 6-32 tredje ledd – Forskriftshjemmel

Departementet kan etter mval. § 6-32 tredje ledd gi forskrift om hvilke varer og tjenester som omfattes av fritakene i bestemmelsen. Slike bestemmelser finnes i FMVA §§ 6-32-1 og 6-32-2, jf. omtalen ovenfor.