4-11.4 § 4-11 tredje ledd – Tanntekniske produkter

Ved innførsel av tanntekniske produkter kan fakturaverdien av materialdelen legges til grunn som beregningsgrunnlag for merverdiavgift, med mindre det er grunn til å tro at verdien av materialdelen er satt for lavt i forhold til verdien av arbeidsinnsatsen på det tanntekniske produktet. Dette medfører lik avgiftsbelastning for norskproduserte og utenlandske tanntekniske produkter. Materialkostnadene må være spesifisert på fakturaen.