7-7.2 Generelt om § 7-7

Etter varedefinisjonen i merverdiavgiftsloven § 1-3 første ledd bokstav b er elektrisk kraft en vare, og i prinsippet avgiftspliktig ved innførsel til merverdiavgiftsområdet, jf. § 3-29. Ved fritaksbestemmelsen i § 7-7 vil elektrisk kraft imidlertid kunne innføres avgiftsfritt til merverdiavgiftsområdet.