10-1.1 Forarbeider og forskrifter

10-1.1.1 Forarbeider

10-1.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 10-1-1 og 10-1-2