7-1.2 Generelt om § 7-1

I forbindelse med ny tollavgiftslov og ny vareførselslov er merverdiavgiftsloven § 7-1 endret. Paragrafen har fått et nytt første, andre, tredje og fjerde ledd.