5-2.6 § 5-2 fjerde ledd – Forskriftshjemmel

Etter § 5-2 fjerde ledd kan departementet gi forskrift om hva som menes med næringsmidler, serveringstjenester og omsetning av næringsmidler. Skattedirektoratet har fastsatt slike bestemmelser i FMVA §§ 5-2-1 til 5-2-5. Det vises til omtalen ovenfor.