3-25 § 3-25. Varer og tjenester til vedlikehold, bruk og drift av personkjøretøy

Det skal beregnes merverdiavgift når varer og tjenester fra en registrert eller registreringspliktig virksomhet brukes til vedlikehold, bruk og drift av personkjøretøy. Første punktum gjelder ikke dersom kjøretøyet brukes som

  • salgsvare
  • utleiekjøretøy i yrkesmessig utleievirksomhet
  • middel til å transportere personer mot vederlag i persontransportvirksomhet