14-1.6 § 14-1 sjette ledd – Forskrift om søknad og skjema for søknad

Bestemmelsen ble opphevet ved ikrafttredelsen av skatteforvaltningsloven 1. januar 2017. Bestemmelsen er videreført i skatteforvaltningsloven § 8-15.