3-7.2 Innledning

Ved lov 25. juni 2010 nr. 32 ble merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet utvidet. Med virkning fra 1. juli 2010 er det innført avgiftsplikt med redusert sats for bl.a. inngangspenger til museer, gallerier, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. Området for den reduserte satsen fremgår av §§ 5-9 og 5-10. Endringen er omtalt i Skattedirektoratets melding SKD 6/10. Det vises til M-5-9 og M-5-10. Den reduserte satsen er fra 1. januar 2018 12 %.

Første ledd omfatter etter lovendringen adgang og formidling av adgang til forestillinger, konserter, sirkus, omreisende tivolier, dansetilstelninger med levende musikk og datatreff og lignende arrangementer rettet mot barn og ungdom. Se M-3-7.3 nedenfor.

Annet ledd omfatter omsetning og formidling av tjenester i form av kunstnerisk fremføring av åndsverk. Se M-3-7.4 nedenfor.

Tredje ledd omfatter omsetning og formidling av omvisningstjenester. Se M-3-7.5 nedenfor.

Fjerde ledd omfatter opphaverens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk og tilsvarende omsetning ved mellommann i opphaverens navn. Se M-3-7.6 nedenfor.

Femte ledd omfatter formidling av kunstverk for opphaveren. Se M-3-7.7 nedenfor.

Sjette ledd omfatter bytte av kunstverk mellom offentlige museer og kunstsamlinger og der slike institusjoner mottar kunstverk fra private i bytte med kopier eller reproduksjoner. Se M-3-7.8 nedenfor.