SKD-melding

Utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet

  • Publisert:
  • Avgitt 25.06.2010

SKD-melding nr. 6/10, 25. juni 2010.

Med virkning fra 1. juli 2010 er det innført merverdiavgiftsplikt med en sats på 8 pst. på inngangsbilletter til museer, gallerier, fornøyelsesparker, opplevelsessentre og større idrettsarrangementer.

Også formidling av slike billetter ilegges en sats på 8 pst. Omsetning og utleie av retten til å benytte idrettsutøvere er avgiftspliktig med alminnelig sats på 25 pst.