Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

SKD-melding

Utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet

  • Published:
  • Avgitt 6/25/2010

SKD-melding nr. 6/10, 25. juni 2010.

Med virkning fra 1. juli 2010 er det innført merverdiavgiftsplikt med en sats på 8 pst. på inngangsbilletter til museer, gallerier, fornøyelsesparker, opplevelsessentre og større idrettsarrangementer.

Også formidling av slike billetter ilegges en sats på 8 pst. Omsetning og utleie av retten til å benytte idrettsutøvere er avgiftspliktig med alminnelig sats på 25 pst.