23.7.1 Forarbeider og forskrifter

23.7.1.1 Forarbeider

23.7.1.2 Forskrifter

  • Forskrift 12. desember 2003 nr. 1566 om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv., fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv. Se § 5 om omtvistede krav – tilvirkningskontrakter.