5-1.4 § 5-1 annet ledd – Redusert sats

I den utstrekning det følger av Stortingets vedtak om merverdiavgift, skal det beregnes avgift med redusert sats ved omsetning mv. av varer og tjenester som er omfattet av §§ 5-2 til 5-11.

Tre satser  Det er for tiden tre ulike reduserte satser – på henholdsvis 11,11 %, 12 % og 15 %. Se nærmere omtale under den enkelte bestemmelse nedenfor. På grunn av koronapandemien i 2020 var merverdiavgiftssatsen på 12 % midlertidig redusert til 6 % i perioden fra 1. april 2020 til og med 30. september 2021. Fra 1. oktober 2021 er satsen igjen 12 %. For en historisk oversikt over de reduserte satsene, se M-1-1.3 med videre henvisninger.