14-6.2 Refusjon av merverdiavgift

Bestemmelsen informerer om at tilbydere i forenklet registreringsordning ikke har fradragsrett etter kapittel 8, men må søke om refusjon av inngående merverdiavgift etter § 10-1 annet ledd. Se M-10-1.4.