23.12 § 11 Tilbakebetaling (opphevet)

Tidligere § 11 regulerte tilbakebetaling av uriktig utbetalt kompensasjon og spørsmålet om tvangsgrunnlag for kravet om tilbakebetaling. Bestemmelsen er fra 1. januar 2017 videreført og fordelt på tre forskjellige bestemmelser i skattebetalingsloven. Se lovens §§ 10-53 tredje ledd, 14-1 og 10-1 første ledd.