6-19.4 § 6-19 tredje ledd – Varer og tjenester som leveres vederlagsfritt til frivillige organisasjoner som ledd i en nødhjelpsaksjon

Tredje ledd om varer og tjenester som gis vederlagsfritt til frivillige organisasjoner som ledd i en nødhjelpsaksjon, er en kodifisering av fritak gitt av Finansdepartementet med hjemmel i tidligere lov § 70.