6-4.4 § 6-4 annet ledd – Felles vareenhet

Felles vareenhet  Sammenhengen eller tilknytningen mellom publikasjon og medfølgende vare kan variere. Det har tidligere vært antatt at dersom nytteverdien av publikasjonen ikke vil være fullt ut tilfredsstillende uten en medfølgende vare, må publikasjonen klart anses avgiftspliktig. Se imidlertid dom av Høyesterett av 24. mai 2007, jf. omtalen under M-6-4.3.1. Publikasjoner som omsettes samlet innpakket med varen, vil være avgiftspliktig uansett felles nytteverdi. Avgiftsforholdet kan imidlertid stille seg annerledes dersom varen har en ubetydelig verdi i forhold til den totale utsalgspris, jf. nærmere under M-6-4.3.1 vedrørende Edvard Grieg-publikasjon.