3-2.5 § 3-2 fjerde ledd – Varer og tjenester som naturlig ledd i helsetjenester

Da § 3-2 med virkning fra 1. januar 2021 fikk et nytt annet og tredje ledd, er tidligere annet ledd nå blitt fjerde ledd.

Etter bestemmelsen omfatter unntaket dessuten andre tjenester og varer som omsettes som et naturlig ledd i ytelsen av helsetjenester dersom leveringen skjer fra den som yter helsetjenesten.

Som eksempel kan nevnes omsetning av bandasjer, proteser og lignende fra behandlende lege, og servering til pasienter i private og offentlige sykehus. Skattedirektoratet antar at medisin og lignende som brukes under selve behandlingen hos for eksempel legen, heller ikke skal avgiftsbelegges. Tilsvarende gjelder tanntekniske produkter og annet materiell tannleger bruker i behandlingen. Tannlegers omsetning av tannbørster o.l. er imidlertid avgiftspliktig. Det samme gjelder optikeres omsetning av briller, kontaktlinser mv. Ordinær omsetning av varer og tjenester ellers fra helseinstitusjoner mv. vil heller ikke omfattes av avgiftsunntaket. Dette gjelder blant annet varesalg fra kiosk og servering i kafeteriaer.

Det er omsetningen fra den som yter helsetjenesten unntaket gjelder for. Omsetning av varer og tjenester til den som yter (organiserer) helsetjenesten omfattes ikke av unntaket. Et cateringselskap er avgiftspliktig for omsetning av mat som leveres til pasienter mv.