3-16 § 3-16. Forvaltningstjenester fra boligbyggelag til borettslag

§ 3-16 ble opphevet ved lov 19. desember 2014 nr. 84

Paragrafen lød på dette tidspunkt:

Omsetning av forvaltningstjenester fra et boligbyggelag til et tilknyttet borettslag er unntatt fra loven.

Departementet mente at den opprinnelige begrunnelsen for unntaket ikke var tilstrekkelig god for å beholde det og at unntaket kunne virke konkurransevridende i markedet for forretningsførertjenester