7-4.2 Generelt om § 7-4

Denne bestemmelsen regulerer fritak for merverdiavgift ved innførsel av vareprøver, varer til teknisk og vitenskapelig bruk mv.